Service och montering

Välfärd för din häst – var den än är

Rätt i planeringsfasen överväger våra planerare kundernas behov och önskemål om mönster och design. De olika modeller och designfunktioner genomgås noggrant och kundens behov och önskan noteras. Med våra produkter erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster och material. En säker och snabb leverans av alla komponenter säkerställer vi med  vår egen transportflotta. Erfarna installationsteam använder sin omfattande know-how med avseende på egenheter av produkter och material. Många års erfarenhet inom bearbetning av stål och trä finner sin tillämpning i detta fall.
  • Rådgivning, planering, genomförande
  • Transport
  • På plats installation
  • Installation
  • Restaurering
  • Underhåll

Catalog