Skrittmaskiner

Våra skrittmaskiner erbjuder vi med eller utan tak och de kännetecknas av modern design samt optimerade styrsystem. I vårt sortiment erbjuder vi utbildningsmöjligheter för 4 till 8 hästar. I vårt tillvals stryrsystem kan flera olika träningsprogram bli lagrade. Drivmotorns prestanda väljs efter träningsbottnes storlek. Storleken på våra skrittmaskiner är från en diameter på 15 till 23 meter. Vårt kontor och serviceteam  ger dig gärna expertrådgivning.

Vi erbjuder följand
  • Tränings möjlighet för 4-8 hästar
  • En diameter från15-23 m
  • Drivgrind kan förses med elektriskt ledande plaststänger  – drivgrind med skiva i palst
  • Tak av trapetsplåt eller korrugerad fibercementskivor. Flera olika allternativ av ytterplank med antingen trä fyllning eller fyllning av plastplank och vindskydds nät.
  • Skrittmaskin med fri innre longerings ring
  • Innerhöjd under skrittmaskinen 3,50m
  • 2-bladig port med en bredd på ca. 3,00m
  • Konstruktion i varmgalvaniserat stål enligt DIN EN ISO 1461

Galleri: Skrittmaskiner

Direktkontakt / broschyr

Catalog

Livsmedelsäkra silon POLYFARM

Våra foder silor är unika på marknaden eftersom de är helt livsmedelsäkra utan ytterligare behandling eller beläggning av plast på stommen. POLYFARM Silon